thank vì đã chia sẻ, bài viết có ích. cách đây 4 năm mình có làm 1 cái và nó gửi 1 thư kích hoạt về xác nhận điều này còn bây giờ thì chuyên nghiệp hơn :da-ta: