Chỉ đơn giản 1 câu "hay" cho cái tâm sự này. Thật thì "70 chưa phải là già, 1 vài bộ phận vẫn là thanh niên", Bác king vui vẻ & khỏe lên nhé, E tuổi đời như Bác, nhưng "trình độ" chắc kém hơn rồi!