cũng chỉ mang tính chất tham khảo và nặng mùi Seo trong bài viết nữa rồi.&nbsp;<img src="images/smilies/3D/chuan-bi-nem-gach.gif" border="0" alt="" title="Chuan Bi Nem Gach" smilieid="192"...