em cũng rất hay gặp lỗi này luôn cũng thử cách của bác hướng dẫn xem sao