200 yếu tố không sử hết được đâu bạn, chọn lọc một số yếu tố thôi,nhưng dù sao cũng cảm ơn tinh thần chia sẻ của chủ topic