Mô tảĐỉnh Đồng Song Long đúc nổi, đồ thờ cúng, đồ thờ bằng đồng, lư hương, đỉnh hương, đồ thờ cao cấp
Kích thước: cao 36cm
Chất liệu: đồng đỏ mắt cua, đỉnh giả cổ
Đỉnh đúc thủ công mỹ nghệ tinh...