Giờ không chỉ vnpt mà fpt cũng chặn. Nên nếu không dùng tricks thì truy cập rất chập chờn

Tôi có viết nhanh một bài, hướng dẫn các bạn Cách vào blog khi bị các nhà mạng chặn .Tôi viết từ kinh...