thường mình dùng đưa lên các diễn đàn mạng xã hội để tạo link về và các trang web để có link hiệu quả hơn