Mình có 1 site blogspot về du lịch, lập từ năm 2015, index hơn 600, có bác nào có site tương đương cần trao đổi backlink không? Link toàn trang hoặc link bài viết.