Trường hướng nghiệp á âu tuyển Trưởng Bộ Phận Seo chế độ rất hấp dẫn bên trường này cũng chú trọng marketing online lắm có cả phòng marketing nửa. Bửa ứng tuyển mà không đậu nghe nói chế độ cũng tốt...