đúng là đẹp thật, nhưng mình thích trồng cây thủy sinh hoangnguyengreen hơn.