Breadcrumb theo như tôi nghĩ nó được tích hợp vào site để tăng tính tiện ích cho người dùng, và cũng để google hệ thống nội dung trên site mình có như thế nào. Đối với SEOer đây cũng là yếu tố khá...