Trường hợp này thì em chưa gặp bao giờ . Nhưng tương tự thì em cũng có gặp như kiểu trình duyệt thì vào đc còn trình duyệt thì lại bị trắng trang . cái này em nghĩ là do server bác đang dùng nó bật...