Bếp từ có an toàn không?

Những năm đầu của thế kỷ 19, nhà vật lý học Hoàng gia Anh Michael Faraday đã chỉ ra cách quan sát dòng điện và từ trường. Kiến thức này quá hữu ích cho việc phát minh ra...