cách viết bài seo của bác có vẻ đơn giản quá nhỉ nói quá chung chung bác ạ