trong số đó mình đã gặp đc a Nguyễn Duy Long,phải công nhận mấy từ khóa giảm cân của a đó cạnh tranh khiếp thế mà nó vẫn TOP đều đều, hm đó dc a Long chia sẽ về cách seo cũng như làm sao seo lên top,...