Tức là bạn có thể chèn 4,5 cái gì cũng dc :cuoi-nhao: