Cho mình hỏi làm sao biết mã zipcode để điền vào cho gg gửi về vậy, mình làm nhiều lần mà ko thấy bức thư nào về cả.