Lại còn giả danh cả admin nữa sao?

Mọi người chú ý, muốn liên hệ mua text link thì cứ liên lạc theo địa chỉ dưới chữ ký của admin, đừng liên hệ theo quảng cáo linh tinh khác!