vào chùa có đỡ hơn không nhỉ, đang tháng vu lang mà đọc toàn thấy chuyện ko đâu , adida