Mình thấy mạng xã hội G+ tại Việt Nam vào trong đó thì ôi thôi! Toàn quảng cáo không, nói chung là toàn dân trong nghề Seo với nhau ở trong đó, chơi G+ ở đây chủ yếu là vào hội view website và + cho...