Khi chúng ta nhắc đến đối tượng của marketing internet và SEO thì một trong những điều đầu tiên mà chúng ta sẽ nhắc đến là các từ khóa.


Có vô số giờ được đổ vào nghiên cứu số lượng từ khóa mới...