Oài cái này sao giống mình thế nhỉ? Ra đường thấy con nít nó láo cũng ko dám mắng sợ...
Tối đó cũng trễ rồi nên bắn tẻ về trước ko là toi với Long KiKi mất thôi. Ngồi nhậu mà nó cứ liếc liếc rồi nói...