Ôi! Các bác đi chơi vui thế! Hôm nào đi nữa cho e theo với. Em cũng đang làm Seo cho 1 công ty. Em là gà mờ các bác chỉ giáo.
mô bai : 0995.561.060
Y meo : nguyenhoang1311@yahoo.com...