nhiều khi cũng chuẩn đi :D mua quảng cáo nhiêu khi còn rẻ hơn thuê SEO