mong chờ ngày html5 thịnh hành quá đi, thị trường internet chăc sẽ có nhiều thay đổi đây, cả thiết kế web và cả seo nữa :D