HTML5 nhẹ hơn flash rất nhiều , nên tốc độ load web nhanh hơn.