IE 6,7,8 không hỗ trợ HTML 5, khi dùng phải kèm theo javascript này nọ , làm ứng dụng chạy chậm quá