Làm gì mà gọi là bão bác, HTML5 mới bắt đầu thôi mà, gọi là cơn gió nhẹ đang thổi vào Internet toàn cầu thôi.