MF vietnam là công ty đi đầu trong lĩnh vực Zalo Official Account . Một giải pháp marketing hoàn toàn mới dựa trên nền tảng Zalo với khách hàng có thể tiếp cận với hơn 100 triệu người dùng mỗi ngày....