mình mới học seo được mấy hôm nên nhìn cái này cũng không hiểu được hết cho lắm mong bạn tóm tắt lại xúc tíc hơn được không