cái này mấy hôm nay mh vân bị nhưng bây giờ vào thì ok rồi không thấy nò kêu nữa,thấy cũng hài lòng.