Mình cũng vào mấy lần, máy mình không cài Avast liệu có nguy cơ bị virus nhảy vào máy không nhỉ? Dùng phần mềm gì để quét con này đây.