chỉ cần khai thác hết 4.0 này thì cũng trở thành triệu phú rồi