Các chế nên xem xét việc ứng dụng Blockchain vào SEO 4.0 nữa nhé. :ban-sung: