vậy lá site của bác làm tốt không có spam nên được đánh giá cao và từ khóa vào top nhanh như vậy