chắc chắn là có rồi bác, alt giúp google nhận biết được hình ảnh và xếp hạng hình ảnh chính xác nhất