Mình cũng đang cần tăng View nhưng không biết làm như thế nào! có ai biết Hack không nhỉ