Cái này mình cũng đồng ý, lỡ mình không thuê nữa thì bị gỡ backlink, đến lúc đó google nó đánh càng chết thảm hơn đó chứ phải không mọi người