Mình cũng đang phân vân vấn đề này đây. Mình hiện tại seo có dấu, tuy nhiên mình thấy nhiều người seo cả từ khóa k dấu. K biết là cái nào nên ưu tiên :(