Sớm muộn cũng bị sandbox thôi, thủ công đi các bác