Có lẽ hiện nay không ai là không biết đến facebook, facebook giống như căn nhà thứ 2 của mọi người. Chính vì có nhiều người sử dụng nên facebook trở thành thị trường hấp dẫn của nhiều doanh nghiệp.
...