Haha. Em sợ bác Đà thật. Nếu đúng máu 35 thì PM phát bữa nào anh em mềnh đi thư giãn :).