đọc bài viết của bạn mình không hiểu lắm. mình thường lấy hình ảnh từ google và chèn vào bài viết trên blogspot, liệu điều này có thể dẫn đến bị phạt không ạ