Chủ đề 2011 đào lên nữa à. Bây giờ thì chú trọng vào từ có dấu sẽ dễ làm và có động lực hơn. Từ nào cũng cạnh tranh ghê gớm hết