Cách này mình đã dùng rồi. Lúc tìm link nào trên site này PR cao là quan trọng