Có thằng kiếm cả tiền tỉ nhờ facebook; mặc dù nó không có sản phẩm bán, đừng nói với mình là nó đi bán dịch vụ quảng cáo cho doanh nghiệp rồi ăn tiền nhé, như thế sợ khó giàu vì doanh nghiệp Việt...