Cám ơn bài viết tâm huyết của thớt nhé!
Mình cũng đang yếu ở việc index ảnh..
Tẹo thử luôn!!:iu-iu: