Mình thấy quảng cáo fb rất hiệu quả. Tính ra không hề mắc so với những thứ mình nhận lại được