Mình k đồng ý nhé. Vì mình đã làm 1 site cùng từ khóa với domain và nó SEO dễ hơn rất nhiều so với những site truoc mình đã làm :)